01-2

Trường dịch vụ

Ngành công nghiệp mạch tích hợp
Ngành năng lượng mới
Ngành thực phẩm và dược phẩm
Ngành sản xuất máy móc
Ngành công nghiệp màn hình phẳng
Ngành khoa học đời sống
Ngành xây dựng công cộng
Trung tâm dữ liệu Internet (IDC)

02-3

Toàn bộ quá trình dịch vụ

Tư vấn & Thiết kế
Quản lý kỹ thuật
Mua sắm thiết bị
Logistics thương mại
Xây dựng & Lắp đặt
Vận hành và bảo trì